MS 2154

2,130,000đ

Miêu tả bình hoa MS 2154 gồm: Hoa hồng da, tuyết mai, hoa lace, cẩm chướng, trái dứa, lá tai phật và một số hoa lá khác.

 

Số lượng :

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Đã Xem

MS 2154

2,130,000đ

Facebook Chat

Facebook