MS 2473
MS 2473

MS 2473

Liên Hệ
2 cành lan hồ điệp trắng chấm bi, 3 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá ivy, lá chanh, hoa sống đời và một số phụ liệu trang trí khác thực hiện trên giỏ lục bình.
(Màu lan hiếm cần đặt trước)
+
-

Sản phẩm đã xem

MS 2473

2 cành lan hồ điệp trắng chấm bi, 3 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá ivy, lá chanh, hoa sống đời và một số phụ liệu trang trí khác thực hiện trên giỏ lục bình.<br /> (Màu lan hiếm cần đặt trước)

Liên Hệ: