MS 2236
MS 2236

MS 2236

Liên Hệ
Miêu tả bó hoa MS 2236 gồm: Red O’Hara, thủy tiên, chuỗi ngọc, bạch đàn trái và một số hoa lá khác.