MS 2946

Hồng ohara, hồng trắng, delphinium và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2932

Hồng ohara, cát tường nhật, baby và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2903

Delphinium xanh thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2902

Hồng hột gà, nhím biển, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2854

Hồng ohara, cát tường nhật, salix và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2853

Hồng ohara, clematis, phi yến, cẩm chướng nhật, sen đá, salix và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2831

Hồng ohara, hồng da, phi yến và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2829

Hồng spirit, baby và một số lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2785

Hồng Ohara, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy bố.

Liên Hệ:

MS 2764

Hồng spririt, cát tường nhật, lan vũ nữ, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2762

Hồng explorer, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2761

Hồng hột gà, lan vũ nữ, cát tường và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2759

Hồng trắng, cát tường nhật, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2757

Hồng hột gà, cát tường nhật, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2738

Ecuador Chrita, hồng da, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2693

Lyrica rose, delphinium, hoa hồng da, cát tường Nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2690

9 bông Explorer rose, baby trắng, lá bạc thực hiện trên giấy lưới

Liên Hệ:

MS 2688

Abraham darby rose, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2664

Mẫu đơn, hoa hồng da, baby và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2659

Hoa hồng đỏ, lan hồ điệp, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2637

Hoa hồng vàng, lan vũ nữ, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2630

Violet, cát tường Nhật, cẩm chướng cánh kép, cúc Nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2621

Peony Mrs. Franklin D. Roosevelt, violet, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2620

Cúc tana thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:
BÓ HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
BÓ HOA TƯƠI
0931281122
BÓ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÓ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÓ HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÓ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÓ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved