MS 3372

Cúc mẫu đơn, hồng ohara, bảo thạch, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3371

Ecuador full monty, hồng ohara, đậu thơm, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3368

Hồng ohara, cát tường nhật, thủy tiên, lá bạc thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3365

Cúc mẫu đơn, hồng vàng, lan vũ nữ, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3352

Ecuador full monty, hồng ohara và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3337

Hồng ohara, veronica, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3336

Hồng explorer, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3318

Hồng spirit, cát tường nhật, lan vũ nữ, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3303

Hồng spirit, bảo thạch xanh thực hiện trên giấy bố.

Liên Hệ:

MS 3302

Tulip circuit thực hiện trên giấy bố.

Liên Hệ:

MS 3298

Hồng ohara, cát tường nhật, thủy tiên, cẩm tú cầu, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3291

Hồng spirit, hồng trắng, lá bạc và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3282

Hồng ohara, hoa lace, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3280

Hồng spirit, lan vũ nữ, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3279

Hồng ohara, baby, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3278

Hồng spirit, lan vũ nữ, cát tường nhật, thủy tiên, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3216

Hồng explorer, lan renred, chuỗi ngọc, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3215

Ecuador pink floyd, hồng ohara và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3214

Cúc mẫu đơn, hồng spirit, hồng hột gà và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3179

Ecuador full monty, cát tường nhật, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3171

Hồng Abraham darby, cát tường nhật, baby thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3165

Hồng spirit, hồng explorer, thủy tiên, lan renred, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3160

Hồng spirit, lan vũ nữ, cát tường nhật, hoa lace, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3153

Hồng explorer, hồng spirit, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:
BÓ HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
BÓ HOA TƯƠI
0931281122
BÓ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÓ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÓ HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÓ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÓ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved