MS 3708

Hồng ohara, hoa chuông, cát tường nhật và lá bạc thực hiện trên giấy lụa.

Liên Hệ:

MS 3694

Ecuador blue sky và delphinium thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3678

Hồng vàng, lan vũ nữ, mõm sói và lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3672

Hồng ohara, hoa lace, thủy tiên và lá bạc thực hiện trên giấy lụa.

Liên Hệ:

MS 3671

Ecuador full monty và lá bạc thực hiện trên giấy lụa.

Liên Hệ:

MS 3668

Cúc mẫu đơn rainbow và lá bạc thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3665

Hồng ohara, cát tường nhật, thủy tiên và lá bạc thực hiện trên giấy lụa.

Liên Hệ:

MS 3664

Hồng menta, cát tường nhật, thủy tiên và lá bạc thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3662

Ecuador mondial, nhím biển, hồng ohara, sen đá, sedum và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3658

Hồng explorer và lá bạc thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3657

Cẩm tú cầu, hồng ohara, baby và lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3654

Ecuador full monty, baby thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3653

Hồng explorer, lan bọ cạp, thủy tiên và lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3652

Hồng ohara, baby, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy lụa.

Liên Hệ:

MS 3647

Hồng explorer, chuỗi ngọc và lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3641

Hồng explorer, lan renred, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3639

Cúc tana thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3636

Baby thực hiện trên giấy kraft.

Liên Hệ:

MS 3625

Hồng ohara, hoa chuông, cát tường nhật và lá bạc thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3622

Hồng spirit, baby và lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3615

Hồng ohara, thủy tiên, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3614

Hồng explorer, lan renred, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giấy vân nổi.

Liên Hệ:

MS 3613

Hồng ohara, cát tường nhật, baby và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3610

Hồng capucino, hồng ohara, phi yến, hồng sâm và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:
BÓ HOA TƯƠI
21 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
BÓ HOA TƯƠI
0931281122
BÓ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÓ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÓ HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÓ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÓ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved