BÓ HOA TƯƠI (0)

MS 2397

Cát tường nhật, đài sen, cẩm chướng, baby và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2396

Hoa hồng đỏ, lan renred, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2383

Hoa hồng đỏ, lan renred, green wicky, lá chanh và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng đỏ.

Liên Hệ:

MS 2370

Red O'Hara, hoa hồng đỏ, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng đen.

Liên Hệ:

MS 2367

Cẩm tú cầu xanh, lá bạc thực hiện trên giấy kraft xanh.

Liên Hệ:

MS 2366

Baby hồng thực hiện trên giấy kiếng hồng.

Liên Hệ:

MS 2358

Hoa hồng đỏ, lan bọ cạp, thủy tiên, green wicky và một số lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2340

Baby rainbow thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2339

Baby rainbow thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2346

Bó hoa mộc được thiết kế bởi hoa bách hợp, lan bọ cạp đỏ, cẩm tú cầu trắng và một số hoa lá, phụ liệu trang trí khác.

Liên Hệ:

MS 2325

Red houseleek, hoa hồng đỏ, lan renred, thủy tiên trắng và một số hoa lá khác thiết kế bó mộc.

Liên Hệ:

MS 2264

Miêu tả bó hoa MS 2264 gồm: Hồng Ecuador, lá bạc.

Liên Hệ:
BÓ HOA TƯƠI
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
BÓ HOA TƯƠI
0931281122
BÓ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÓ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÓ HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÓ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÓ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved