MS 2533

High Intense Rose, thủy tiên, cát tường Nhật và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2562

High Intense Rose, Leucospremum, Explorer Rose, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2684

Spirit rose, cát tường Nhật, chuỗi ngọc, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2690

9 bông Explorer rose, baby trắng, lá bạc thực hiện trên giấy lưới

Liên Hệ:

MS 2693

Lyrica rose, delphinium, hoa hồng da, cát tường Nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2573

Hồng hột gà, cát tường Nhật, cúc tana và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2589

High Intense Rose, nhím biển, sen đá, cát tường Nhật, và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2591

Abraham Darby Rose, cát tường Nhật, phi yến và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2592

Red Ranunculus, High Intense Rose, hoa hồng đỏ, sen đá, lan renred, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2609

Hoa hồng da, cát tường Nhật, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2559

Abraham Darby Rose, cát tường Nhật, baby và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2500

Thược dược, cát tường Nhật, thủy tiên, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2493

Thược dược, cát tường Nhật, thủy tiên, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2492

8 bông hồng Red Naomi, lá bạc và một số lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2534

Hoa hồng da, cúc tana và một số lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2533

Hoa hồng David, phi yến, thủy tiên, cát tường Nhật và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2506

Bó hoa mộc gồm Juliet, hoa hồng vàng, thiên điểu và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2487

Hoa hồng da, cúc tana, lá bạc thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2465

Baby trắng thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2457

5 bông tulip, lá chanh thực hiện trên giấy bố.

Liên Hệ:

MS 2456

Hoa hồng đỏ, chuỗi ngọc, salix và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2397

Cát tường nhật, đài sen, cẩm chướng, baby và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2396

Hoa hồng đỏ, lan renred, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2383

Hoa hồng đỏ, lan renred, green wicky, lá chanh và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng đỏ.

Liên Hệ:
BÓ HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
BÓ HOA TƯƠI
0931281122
BÓ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÓ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÓ HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÓ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÓ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved