MS 2102

Miêu tả bó hoa MS 2102 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng sen, cát tường Nhật, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2101

Miêu tả bó hoa MS 2101 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng sen, cát tường Nhật và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2100

Miêu tả bó hoa MS 2100 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, thủy tiên và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2011

Miêu tả bó hoa MS 2011 gồm: 1 bông hồng Explore, baby trắng.

Liên Hệ:

MS 2005

Miêu tả bó hoa MS 2005 gồm: Hoa hồng David, hoa hồng tỉ muội, hoa hồng da, cẩm chướng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1972

Miêu tả bó hoa MS 1972 gồm: Peony Red Charm và lá bạc

Liên Hệ:

MS 1963

Miêu tả bó hoa MS 1963 gồm: Hoa hồng đỏ cờ và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1956

Miêu tả bó hoa MS 1956 gồm: Hoa hồng Miranda, hoa hồng da, baby trắng và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1951

Miêu tả bó hoa MS 1951 gồm: Hoa tulip vàng.

Liên Hệ:

MS 1944

Miêu tả bó hoa MS 1944 gồm: Hoa hồng Miranda, hoa hồng sen, hoa hồng da, baby trắng, và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1943

Miêu tả bó hoa MS 1943 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng sen, baby trắng và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1952

Miêu tả bó hoa MS 1952 gồm: Hoa tulip vàng.

Liên Hệ:

MS 1939

Miêu tả bó hoa MS 1939 gồm: Hoa hồng tím, cẩm chướng, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1938

Miêu tả bó hoa MS 1938 gồm: 3 bông hồng Daivid đỏ, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:
BÓ HOA TƯƠI
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
BÓ HOA TƯƠI
0931281122
BÓ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÓ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÓ HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÓ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÓ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved