MS 2695

Hoa hồng da, hoa chuông, cát tường Nhật, lan bọ cạp và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2697

Explorer rose, chuỗi ngọc, lan bọ cạp, lá bạc và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2698

Hoa hồng da, cát tường Nhật, thủy tiên, baby thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2496

Hoa hồng Red Naomi, lan renred, chuỗi ngọc, sen đá và một số lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2462

Hoa hồng đỏ, chuỗi ngọc, lan renred, bạch đàn trái, lông vũ và một số lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2461

1 bông Red O'Hara, sen đá, chuỗi ngọc, lông vũ và một số lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2459

Hoa hồng đỏ, sen đá, green wicky, lông vũ, chocolate và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2458

Hoa hồng đỏ, sen đá, green wicky, lông vũ, chocolate và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2455

1 bông hồng da, thủy tiên, baby, lông vũ thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2347

Hồng đỏ cô dâu, lan renred, bách nhật, trái thông, hạt óc chó, nến tinh dầu và một số hoa lá, phụ liệu trang trí khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2258

Miêu tả hộp hoa MS 2258 gồm: 1 bông Red O'Hara, hoa lace, baby, chuỗi ngọc, và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2230

Miêu tả Hộp hoa MS 2230 gồm: Hoa hồng da, thủy tiên, lan renred, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2229

Miêu tả hộp hoa MS 2229 gồm: Hoa hồng hột gà, cúc tana, nhím biển mini, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 2228

Miêu tả hộp hoa MS 2228 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, đồng tiền cánh kép, hoa cà rốt, hồng sâm và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2035

Miêu tả hộp hoa MS 2035 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, hoa lace, starflower và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1962

Miêu tả hộp hoa MS 1962 gồm: Hoa hồng đỏ, cát tường và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1961

Miêu tả hộp hoa MS 1961 gồm: Hoa hồng hột gà, cúc tana, trachelium và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1947

Miêu tả hộp hoa MS 1947 gồm: Hoa hồng hột gà, hoa hồng trắng, baby trắng, hoa thủy tiên, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 1930

Miêu tả hộp hoa MS 1930 gồm: Hoa hồng sen, cúc Nhật, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 1924

Miêu tả hộp hoa MS 1924 gồm: Hoa hồng đỏ, cẩm chướng, baby trắng.

Liên Hệ:

MS 1878

Miêu tả hộp hoa MS 1878 gồm: Hoa hồng tím, hoa hồng da, sống đời và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2307

Hoa hồng vàng, cát tường Nhật, cúc tana, lá thông đỏ và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2303

Cúc tana, lá tùng nho thực hiện trên hộp gỗ.

Liên Hệ:

MS 2278

Miêu tả hộp hoa MS 2278 gồm: Cát tường Nhật, hoa chuông, cẩm chướng, baby và một số lá khác.

Liên Hệ:
HỘP HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
HỘP HOA TƯƠI
0931281122
HỘP HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
HỘP HOA TƯƠI
Florid.com.vn
HỘP HOA TƯƠI
Sản phẩm
HỘP HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
HỘP HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
HỘP HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
HỘP HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved