MS 2525

5 cành lan hồ điệp vàng trang trí cùng lá chanh, cây chè khô thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2524

1 cành lan hồ điệp mini cam trang trí cùng lá chanh, cây chè khô thực hiện trên chậu đất nung.

Liên Hệ:

MS 2523

1 cành lan hồ điệp mini vàng trang trí cùng lá chanh, vỏ thông thực hiện trên chậu đất nung.

Liên Hệ:

MS 2522

1 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá chanh, vỏ thông thực hiện trên chậu đất nung.

Liên Hệ:

MS 2522

1 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá chanh, vỏ thông thực hiện trên chậu đất nung.

Liên Hệ:

MS 2521

2 cành lan hồ điệp trắng nhụy đỏ, 3 cành lan hồ điệp mini trắng trang trí cùng cây sống đời, lá ivy và một số phụ liệu khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2478

1 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá măng, cây chè khô thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2476

5 cành lan hồ điệp vàng trang trí cùng lá măng, lá ivy, dây rừng, cây chè khô thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2475

8 cành lan hồ điệp vàng trang trí cùng lá măng, cây chè khô thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2473

2 cành lan hồ điệp trắng chấm bi, 3 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá ivy, lá chanh, hoa sống đời và một số phụ liệu trang trí khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2472

5 cành lan hồ điệp hồng, 4 cành lan hồ điệp trắng chấm bi, 5 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá măng, cây chè khô thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2467

5 cành lan hồ điệp trắng chấm bi, 5 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá măng, cây chè khô thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2464

4 cành lan hồ điệp hồng, 3 cành lan hồ điệp trắng chấm bi trang trí cùng dây rừng, lá măng thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2443

8 cành lan hồ điệp vàng, 7 cành lan hồ điệp mini cam sọc trang trí cùng lá măng và một số phụ liệu khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2425

9 cành lan hồ điệp hồng trang trí cùng lá ivy, lá chanh và một số phụ liệu khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2426

5 cành lan hồ điệp hồng, 4 cành lan hồ điệp trắng chấm bi, 5 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá măng và một số phụ liệu khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2427

8 cành lan hồ điệp vàng trang trí cùng lá măng và một số phụ liệu khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2429

3 cành lan hồ điệp hồng trang trí cùng dây rừng, lá măng, lá chanh và một số phụ liệu khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2430

3 cành lan hồ điệp trắng chấm bi trang trí cùng lá măng, lá ivy và một số phụ liệu khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2431

1 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá măng và một số phụ liệu khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2432

2 cành lan hồ điệp trắng chấm bi, 3 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng dây rừng và một số hoa lá phụ liệu khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2433

5 cành lan hồ điệp vàng trang trí cùng dây rừng, lá măng, lá ivy và một số phụ liệu khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2421

5 cành lan hồ điệp hồng sọc, 4 cành lan hồ điệp tím và một số phụ liệu trang trí khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2418

7 cành lan hồ điệp hồng và một số phụ liệu trang trí khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:
LAN HỒ ĐIỆP
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
LAN HỒ ĐIỆP
0931281122
LAN HỒ ĐIỆP
floridday@gmail.com
LAN HỒ ĐIỆP
Florid.com.vn
LAN HỒ ĐIỆP
Sản phẩm
LAN HỒ ĐIỆP
Chính sách giao hàng
LAN HỒ ĐIỆP
Bảo mật thông tin
LAN HỒ ĐIỆP
Chính sách bán hàng
LAN HỒ ĐIỆP
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved