MS 3962

Tiểu hồ điệp hồng, dương xỉ, ivy và cội chè thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3962

Tiểu hồ điệp hồng, dương xỉ, ivy và cội chè thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3925

Lan hồ điệp vàng thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3918

Lan hồ điệp tím thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3912

Lan hồ điệp hồng, lan hồ điệp vàng, tiểu hồ điệp vàng má hồng trang trí cùng sen đá, dây rừng thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3892

Tiểu hồ điệp vàng má hồng, cây dương xỉ, lá ivy, cội chè thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3888

Lan hồ điệp vàng, lá ivy, lá chanh, dương xỉ thực hiện trên cội chè.

Liên Hệ:

MS 3887

Lan hồ điệp mini vàng, lá ivy thực hiện trên cội chè.

Liên Hệ:

MS 3884

Lan hồ điệp cam sọc, lá ivy thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3883

Lan hồ điệp cam sọc, lá ivy và một số lá trang trí khác thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3875

Hồ điệp vàng, sống đời, lá ivy, lá may mắn, cội chè thực hiện trên lũa.

Liên Hệ:

MS 3874

Tiểu hồ điệp hồng, dương xỉ, lá ivy, cội chè thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3873

Tiểu hồ điệp vàng, dương xỉ, lá ivy, sống đời, kim thủy tùng, lá may mắn thực hiện trên lũa.

Liên Hệ:

MS 3872

Tiểu hồ điệp vàng, sống đời, dương xỉ, lá ivy, cội chè thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3861

Tiểu hồ điệp hồng sọc lưỡi đỏ trang trí cùng một số cây lá thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3860

Tiểu hồ điệp vàng, cây thanh xuân, cây kim thủy tùng và một số cây lá khác thực hiện trên lũa.

Liên Hệ:

MS 3859

Tiểu hồ điệp cam đỏ, lá ivy, dây rừng thực hiện trên lũa.

Liên Hệ:

MS 3858

Tiểu hồ điệp cam đỏ, lá ivy, dây rừng thực hiện trên lũa.

Liên Hệ:

MS 3856

Lan hồ điệp mini cam sọc, lá ivy, lá may mắn thực hiện trên chậu ốp vỏ thông.

Liên Hệ:

MS 3848

9 cành lan hồ điệp tím trang trí cùng lá ivy thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3840

10 cành lan hồ điệp hồng nhụy trắng, 16 cành lan hồ điệp vàng, 4 cành lan hồ điệp mini hồng thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3831

5 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy hồng trang trí cùng sen đá, lá ivy thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3828

5 cành lan hồ điệp trắng nhụy hồng, 6 cành lan hồ điệp hồng, 8 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy hồng trang trí cùng dây rừng, salix thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3789

Lan hồ điệp mini trắng kết hợp cùng cây dương xỉ, cây ivy thực hiện trên cội chè.

Liên Hệ:
LAN HỒ ĐIỆP
21 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
LAN HỒ ĐIỆP
0931281122
LAN HỒ ĐIỆP
floridday@gmail.com
LAN HỒ ĐIỆP
Florid.com.vn
LAN HỒ ĐIỆP
Sản phẩm
LAN HỒ ĐIỆP
Chính sách giao hàng
LAN HỒ ĐIỆP
Bảo mật thông tin
LAN HỒ ĐIỆP
Chính sách bán hàng
LAN HỒ ĐIỆP
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved