MS 3789

Lan hồ điệp mini trắng kết hợp cùng cây dương xỉ, cây ivy thực hiện trên cội chè.

Liên Hệ:

MS 3770

6 cành hồ điệp mini hồng trang trí cùng sen đá, cây sống đời, lá thạch nam thực hiện trên chậu ốp vỏ thông.

Liên Hệ:

MS 3760

14 cành lan hồ điệp mini xanh cốm trang trí cùng sen đá, ivy và một số phụ kiện khác thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3759

7 cành lan hồ điệp vàng, 2 cành lan hồ điệp mini xanh cốm trang trí cùng cây sống đời, lá ivy và một số phụ kiện khác thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3758

17 cành lan hồ điệp hồ điệp vàng trang trí cùng sống đời, sen đá và một số phụ kiện khác thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3736

Lan hồ điệp mini trắng trang trí cùng cây dương xỉ, cành chè, lá chanh thực hiện trên hộp mica trong suốt.

Liên Hệ:

MS 3734

7 cành lan hồ điệp vàng trang trí kèm cây ivy thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3695

Lan hồ điệp mini hồng trang trí cùng cây dương xỉ, ivy và cội chè thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3695

Lan hồ điệp mini hồng trang trí cùng cây dương xỉ, ivy và cội chè thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3673

5 cành lan hồ điệp trắng, 5 cành lan hồ điệp vàng, 7 cành lan hồ điệp cam trang trí cùng sen đá, dây rừng và một số phụ kiện khác thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3659

5 cành lan hồ điệp vàng trang trí cùng dương xỉ, lá chanh thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3529

7 cành lan hồ điệp vàng trang trí cùng lá ivy thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3502

7 cành lan hồ điệp trắng, 7 cành lan hồ điệp vàng trang trí cùng dây rừng thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3501

8 cành lan hồ điệp trắng, 7 cành lan hồ điệp hồng lưỡi trắng trang trí cùng dây rừng thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3451

8 cành lan hồ điệp trắng, 5 cành lan hồ điệp mini trắng lưỡi hồng, 7 cành lan hồ điệp vàng trang trí cùng lá ivy, hoa sống đời thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3449

6 cành lan hồ điệp trắng chấm hồng, 6 cành lan hồ điệp hồng, 8 cành lan mini trắng lưỡi hồng trang trí cùng dây rừng thực hiện trên chậu gốm.<br /> (Màu lan hiếm cần đặt trước)

Liên Hệ:

MS 3361

14 cành lan hồ điệp trắng, 6 cành lan hồ điệp tím, 10 cành lan hồ điệp hồng sọc tím trang trí cùng dây rừng thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3338

9 cành lan hồ điệp tím chấm hồng trang trí cùng lá ivy, salix thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3324

4 cành lan hồ điệp trắng, 5 cành lan hồ điệp hồng trang trí cùng hoa sống đời, dây rừng thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3295

15 cành lan hồ điệp vàng, 15 cành lan hồ điệp trắng trang trí cùng hoa sống đời, lá ivy, dây rừng thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 3093

18 cành lan hồ điệp tím trang trí cùng lá ivy, dây lạt thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 2963

6 cành lan hồ điệp hồng trang trí cùng lá ivy, lá chanh thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:

MS 2886

4 cành lan hồ điệp hồng viền tím, 2 cành lan hồ điệp hồng, 5 cành lan mini trắng sọc tím trang trí cùng lá ivy và một số phụ kiện khác thực hiện trên chậu gốm.<br /> (Màu lan hiếm cần đặt trước)

Liên Hệ:

MS 2869

5 cành lan hồ điệp hồng sọc, 5 cành lan hồ điệp trắng viền hồng trang trí cùng lá ivy, dây rừng thực hiện trên chậu gốm.

Liên Hệ:
LAN HỒ ĐIỆP
21 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
LAN HỒ ĐIỆP
0931281122
LAN HỒ ĐIỆP
floridday@gmail.com
LAN HỒ ĐIỆP
Florid.com.vn
LAN HỒ ĐIỆP
Sản phẩm
LAN HỒ ĐIỆP
Chính sách giao hàng
LAN HỒ ĐIỆP
Bảo mật thông tin
LAN HỒ ĐIỆP
Chính sách bán hàng
LAN HỒ ĐIỆP
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved