MS 2948

Hồng spirit, lan vũ nữ, hồng vàng và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2945

Hồng spirit, lan vũ nữ, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2943

Hồng lạc thần, nhím biển, thược dược, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2942

Hồng lạc thần, cát tường nhật, nhím biển, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2939

Hồng explorer, sen đá, lan renred, thạch nam và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2938

Hồng ohara, hồng da, nhím biển, tuyết mai và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2937

Hồng ohara, mẫu đơn, hồng trắng, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2933

Hồng ohara, hồng trắng, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình ốp vỏ thông.

Liên Hệ:

MS 2931

Hồng explorer, lan renred, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2930

Ecuador serendipity, arum, nhím biển, hồng ohara, thạch nam và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2926

Hồng spirit, cát tường nhật, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên bình la mã.

Liên Hệ:

MS 2921

Hồng ohara, cát tường nhật, cúc tana và một số lá khác thực hiện trên bình hỏa biến.

Liên Hệ:

MS 2912

Delphinium xanh thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2892

Hồng encanto, clematis, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốp vỏ thông.

Liên Hệ:

MS 2891

Hồng explorer, thủy tiên, hồng sâm và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2880

Hồng ohara, thủy tiên, cát tường nhật, cúc tana và một số lá khác thực hiện trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 2876

Hồng hột gà, cát tường, lan bọ cạp đỏ và một số lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2875

Thảo đường san hô, hồng đỏ, hoa lace, cúc nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình ốp vỏ thông.

Liên Hệ:

MS 2866

Cúc mẫu đơn, hồng da và một số hoa lá khác thực hiện trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 2862

Hồng spirit, cát tường nhật, delphinium, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2858

Hồng ohara, hồng da, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2857

Hồng explorer, scabiosa, chuỗi ngọc và một số lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2856

Hồng ohara, hoa chuông, scabiosa và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2849

Cát tường nhật, lan vũ nữ, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:
BÌNH HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
BÌNH HOA TƯƠI
0931281122
BÌNH HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÌNH HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÌNH HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved