MS 3459

Cúc mẫu đơn, hồng trắng, hoa cà rốt, thạch nam và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3458

Cúc mẫu đơn, hồng ohara, nhím biển và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3446

Arapang, cát tường nhật, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3445

Hồng cappuccino, thủy tiên, cát tường nhật, hoa lace, lá bạc thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3430

Thược dược, hồng explorer, chuỗi ngọc và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3428

Hồng vàng, hồng spirit, lan vũ nữ, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3427

Hồng ohara, cát tường nhật, thủy tiên, hoa lace và một số lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3414

Đậu thơm, lan hồ điệp mini, hồng ohara, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện thả bình trên bình thủy tinh.<br /> (Ưu tiên đặt trước)

Liên Hệ:

MS 3408

Hồng spirit, cát tường nhật, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện thả bình trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 3406

Cúc mẫu đơn, delphinium, đậu thơm, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.<br /> (Ưu tiên đặt trước)

Liên Hệ:

MS 3405

Hồng spirit, cát tường nhật, bảo thạch và hoa lá khác thực hiện trên bình la mã.

Liên Hệ:

MS 3399

Hồng vàng, cát tường nhật, lan vũ nữ và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3398

Đậu thơm, hồng cappuccino, hồng ohara, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3396

Địa lan, cát tường nhật, hồng spirit và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3382

Delphinium, hồng spirit, hồng explorer và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3376

Đậu thơm, hồng ohara, cát tường nhật, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.<br /> (Sản phẩm cắm 2 mặt, ưu tiên đặt trước)

Liên Hệ:

MS 3364

Hồng ohara, cát tường nhật, hoa lace và một số lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3356

Cúc mẫu đơn, hồng spirit, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3348

Hồng ohara, hồng cappuccino, thủy tiên, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3345

Hoa đậu thơm, cát tường nhật, salix, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 3344

Hồng ohara, nhím biển, cát tường nhật, hoa lace, salix và một số hoa khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3341

Hồng ohara, sen đá, hoa lace, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3333

Hồng spirit, hồng cappuccino, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:
BÌNH HOA TƯƠI
21 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
BÌNH HOA TƯƠI
0931281122
BÌNH HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÌNH HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÌNH HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved