MS 2138

Miêu tả bình hoa MS 2138 gồm: Hoa hồng đỏ cô dâu, hoa lace, cẩm tú cầu trắng, green wicky và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2237

Miêu tả bình hoa MS 2237 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, hoa lace, bách nhật, chuỗi ngọc đỏ và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2238

Miêu tả bình hoa Ms 2238 gồm: Hoa hồng đỏ, hồng đỏ cờ, hoa cà rốt và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2186

Miêu tả bình hoa MS 2186 gồm: Hoa hồng da, cát tường nhật, cẩm chướng nhật, đồng tiền và một số hoa lá khác

Liên Hệ:

MS 2185

Miêu tả bình hoa MS 2185 gồm: Hoa hồng đỏ, lan renred, đồng tiền và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2178

Miêu tả bình hoa MS 2178 gồm: Hoa hồng đỏ, bách nhật, hồng sâm và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2162

Miêu tả bình hoa MS 2162 gồm: Hoa hồng hột gà, lan renred, thiên điểu, nhím biển mini, cúc tana và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2158

Miêu tả bình hoa MS 2158 gồm: Hoa hồng vàng, hoa hồng hột gà, hoa lace, nhím biển mini, thủy tiên và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2154

Miêu tả bình hoa MS 2154 gồm: Hoa hồng da, tuyết mai, hoa lace, cẩm chướng, trái dứa, lá tai phật và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2152

Miêu tả bình hoa MS 2152 gồm: Hoa hồng Miranda, hoa hồng da, cát tường Nhật, tuyết mai, thủy tiên, hoa lace và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2151

Miêu tả bình hoa MS 2151 gồm: Hoa hồng vàng, lan hồ điệp, hoa thủy tiên, thiên điểu, nhím biển, bách nhật, trái dứa và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2150

Miêu tả bình hoa MS 2150 gồm: Cúc tua, hoa hồng da, hoa chuông, cẩm chướng, hoa lace và một số hoa lá khác

Liên Hệ:

MS 2136

Miêu tả bình hoa MS 2136 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, nhím biển, thiên điểu, hoa lace, thủy tiên, cúc tana và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1839

Miêu tả bình hoa MS 1839 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng sen, hoa chuông, sống đời, cẩm chướng, sen đá và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2125

Miêu tả bình hoa MS 2125 gồm: Hoa hồng hột gà, hoa lace, hoa echinops, thủy tiên và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2091

Miêu tả bình hoa MS 2091 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, cẩm chướng, starflower và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2006

Miêu tả bình hoa MS 2006 gồm: Hoa hồng hột gà, hoa hướng dương, green wicky và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1999

Miêu tả bình hoa MS 1999 gồm: Peony Red Charm, Pink Sarah Bernhardt Peony, hoa hồng da, hoa hồng tỉ muội, cát tường Nhật và một số hoa lá khác

Liên Hệ:

MS 1974

Miêu tả bình hoa MS 1975 gồm: Hoa hồng Juliet, hoa hồng hột gà, hoa hồng da, cát tường Nhật, baby trắng và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1973

Miêu tả bình hoa MS 1973 gồm: Hoa hồng hột gà, hoa hồng vàng, hoa lace, cúc tana và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1946

Miêu tả bình hoa MS 1946 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng sen, hoa hồng tím, cát tường Nhật, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1935

Miêu tả bình hoa MS 1935 gồm: Hoa thủy tiên, cát tường nhật và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1933

Miêu tả bình hoa MS 1933 gồm: Hoa hồng Beatrice, hoa hồng vàng, hoa hồng hột gà, thiên điều và một số hoa lác khác.

Liên Hệ:

MS 1904

Miêu tả bình hoa MS 1904 gồm: Thược dược, hoa hồng đỏ, hoa gạo và một số lá khác.

Liên Hệ:
BÌNH HOA TƯƠI
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
BÌNH HOA TƯƠI
0931281122
BÌNH HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÌNH HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÌNH HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved