MS 3726

Hồng spirit, cát tường nhật, hoa lace và salix thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3725

Hồng cappuccino, cát tường nhật, thủy tiên, hồng sâm và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3724

Hồng ohara, cát tường nhật, delphinium, hồng sâm và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3711

Mõm sói, lan vũ nữ, cát tường nhật, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên bình ốp vỏ thông.

Liên Hệ:

MS 3702

Cẩm tú cầu, nhím biển, hồng ohara và một số hoa lá khác thực hiện thả bình trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 3700

Cẩm tú cầu, địa lan, hồng ohara, hoa lace và một số hoa khác thực hiện thả bình trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 3697

Cúc mẫu đơn, hồng spirit, dơn lúa và một số hoa lá khác thực hiện trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 3696

Peony Sarah Bernhardt, hồng ohara, hồng sâm, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3687

Hồng ohara, delphinium, hoa cà rốt, hồng sâm thực hiện trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 3680

Hồng ohara, hồng menta, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3676

Nhím biển, hồng spirit, hồng explorer, lan bọ cạp và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3675

Euonymus europaeus, hồng ohara, hồng menta, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3669

Cúc mẫu đơn, hồng explorer, sen đá, hồng môn, lan renred và một số hoa khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3663

Hồng ohara, sen đá, sedum, chuỗi ngọc và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3661

Hồng ohara, cát tường nhật, sen đá, hồng môn, lá môn và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3660

Hồng ohara, cát tường nhật, hoa lace và một số lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3655

Hồng spirit, cát tường nhật, sen đá, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3651

Hồ điệp mini, hồng ohara, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3627

Lan hồ điệp, hồng capucino, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3623

Lan hồ điệp, hồng ohara, cát tường nhật, salix và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3596

Hồng ohara, thược dược, hoa cà rốt và một số hoa lá khác thực hiện trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 3594

Lan hồ điệp, cúc mẫu đơn, scabiosa, hồng ohara và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3593

Hồng explorer, thược dược, lan bọ cạp và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3588

Ecuador full monty, hồng capucino, nhím biển, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:
BÌNH HOA TƯƠI
21 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
BÌNH HOA TƯƠI
0931281122
BÌNH HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÌNH HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÌNH HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved