MS 3927

Delphinium, cát tường nhật thực hiện trên giấy họa tiết.

Liên Hệ:

MS 3926

Hồng Christa, cát tường nhật, hoa lace thực hiện trên giấy caro.

Liên Hệ:

MS 3914

Hồng ohara và lá bạc thực hiện trên giấy vân nổi.

Liên Hệ:

MS 3910

Hồng vàng, lan vũ nữ, cát tường nhật và lá bạc thực hiện trên giấy vân nổi.

Liên Hệ:

MS 3895

Hoa đậu thơm, hồng trắng, hoa lace thực hiện trên giấy bố.

Liên Hệ:

MS 3894

Hồng da và lá bạc thực hiện trên giấy vân nổi.

Liên Hệ:

MS 3880

Hồng vàng, baby, lá bạc thực hiện trên giấy caro.

Liên Hệ:

MS 3871

Hoa chuông, hồng shimmer, đồng tiền cánh xoăn, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3868

Hồng explorer, baby và lá bạc thực hiện trên giấy caro.

Liên Hệ:

MS 3867

Hồng ohara, thủy tiên và lá bạc thực hiện trên giấy họa tiết.

Liên Hệ:

MS 3865

Hồng ohara, baby, lá bạc và phụ kiện trang trí thực hiện trên giấy caro.

Liên Hệ:

MS 3864

Hồng explorer, baby và lá bạc thực hiện trên giấy vân nổi.

Liên Hệ:

MS 3862

Hồng explorer, baby và lá bạc thực hiện trên giấy caro.

Liên Hệ:

MS 3862

Hoa chuông và hồng ohara trắng thực hiện trên giấy caro.

Liên Hệ:

MS 3844

Hồng explorer thực hiện trên giấy caro.

Liên Hệ:

MS 3835

Cúc mẫu đơn, hồng ohara trắng, hoa lace, salix và một số hoa khác thực hiện trên giấy họa tiết.

Liên Hệ:

MS 3825

Hồng ohara và lá bạc thực hiện trên giấy vân nổi.

Liên Hệ:

MS 3817

Hồng shimmer, cúc mẫu đơn, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy hoa.

Liên Hệ:

MS 3810

Hồng explorer, salix và lá bạc thực hiện trên giấy vân nổi.

Liên Hệ:

MS 3800

Hồng ohara, delphinium và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3751

Hồng explorer, baby, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3750

Hồng explorer, lan renred, chuỗi ngọc, lá bạc thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3748

Tulip vàng thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3740

9 bông hồng ecuador explorer và baby thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:
BÓ HOA TƯƠI
21 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
BÓ HOA TƯƠI
0931281122
BÓ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÓ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÓ HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÓ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÓ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved