MS 3447

Peony Jules Elie, delphinium, cát tường nhật, thủy tiên thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3439

Peony Jules Elie, cát tường nhật, hoa lace, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3437

Peony Jules Elie, cát tường nhật, hoa lace, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3426

Cúc mẫu đơn, hồng ohara, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3413

Hồng ohara, cát tường nhật, hoa lace và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3410

Hồng ohara, cát tường nhật, thủy tiên, hoa lace và một số lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3401

Đậu thơm, cát tường nhật, phi yến, hồng ohara thực hiện trên giấy kiếng.<br /> (Ưu tiên đặt trước)

Liên Hệ:

MS 3393

Delphinium và hồng trắng thực hiện trên giấy kiếng.<br /> (Ưu tiên đặt trước)

Liên Hệ:

MS 3392

Cát tường trắng, baby trắng và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3386

Tulip nâu và lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3384

Tulip trắng và lá bạc thực hiện trên giấy lưới

Liên Hệ:

MS 3381

Hồng ohara, cát tường nhật, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3374

Hồng ohara, cát tường nhật, hoa chuông và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3373

Hồng lạc thần, hoa chuông, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3369

Hồng ohara, cát tường nhật, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kraft.

Liên Hệ:

MS 3372

Cúc mẫu đơn, hồng ohara, bảo thạch, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3371

Ecuador full monty, hồng ohara, đậu thơm, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3368

Hồng ohara, cát tường nhật, thủy tiên, lá bạc thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 3365

Cúc mẫu đơn, hồng vàng, lan vũ nữ, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3352

Ecuador full monty, hồng ohara và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3337

Hồng ohara, veronica, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3336

Hồng explorer, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3318

Hồng spirit, cát tường nhật, lan vũ nữ, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 3303

Hồng spirit, bảo thạch xanh thực hiện trên giấy bố.

Liên Hệ:
BÓ HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
BÓ HOA TƯƠI
0931281122
BÓ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÓ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÓ HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÓ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÓ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÓ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved