MS 2535

Hoa hồng David, nhím biển, thảo đường san hô, cát tường Nhật, sen đá, cúc tana, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 2530

Ecuador Explorer, sen đá, chuỗi ngọc, green wicky, lá bạc, lá tùng nho, salix, dây rừng thực hiện trên kệ khung tranh gỗ.

Liên Hệ:

MS 2507

Lan hồ điệp, hoa hồng trắng, đồng tiền cánh kép và một số hoa lá thực hiện trên kệ gỗ.

Liên Hệ:

MS 2490

Pink O'Hara, cát tường Nhật, thủy tiên, sen đá, phi yến, green wicky và một số lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 2386

Hoa hồng da, hoa hồng sen, thủy tiên, cát tường nhật, hoa cà rốt và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh gỗ.

Liên Hệ:

MS 2345

Hoa hồng trắng, hoa cúc, thạch thảo và một số lá khác thực hiện trên kệ gỗ.

Liên Hệ:

MS 2337

Hoa hồng vàng, hoa hồng hột gà, cát tường nhật, nhím biển, cúc tana, green wicky và một số lá khác thực hiện trên kệ khung tranh gỗ.

Liên Hệ:

MS 2224

Miêu tả kệ hoa MS 2224 gồm: La dendro và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2218

Miêu tả kệ hoa MS 2218 gồm: Hồng đỏ cờ, hồng đỏ, thiên điểu, thủy tiên, bách nhật, green wicky và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2217

Miêu tả kệ hoa MS 2217 gồm: Hồng hột gà, hồng vàng, thủy tiên, nhím biển mini, cát tường nhật và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2216

Miêu tả kệ hoa MS 2216 gồm: Hồng đỏ cờ, hồng đỏ, lan renred, dơn lúa, cát tường nhật, chuỗi ngọc đỏ và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2196

Miêu tả kệ hoa khung ảnh MS 2196 gồm: Lan hồ điệp, hoa hồng trắng, cẩm chướng trắng, green wicky và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2177

Miêu tả kệ hoa MS 2177 gồm: Lan hồ điệp, hoa hồng trắng, cúc tia, cúc rossi, lan dendro và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2176

Miêu tả kệ hoa MS 2176 gồm: Lan hồ điệp, lan dendro và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2119

Miêu tả kệ hoa MS 2119 gồm: Hoa hồng đỏ, thược dược, cỏ 4 mùa, ngân hoa nâu, cẩm chướng, green wicky, chuỗi ngọc, dơn lúa, nhím biển và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2113

Miêu tả kệ hoa MS 2113 gồm: Lan hồ điệp, hoa hồng trắng, cúc tia, lan dendro và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2093

Miêu tả kệ hoa MS 2093 gồm: Lan hồ điệp, phi yến, hoa hồng trắng, cẩm tú cầu trắng, green wicky và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2088

Miêu tả kệ hoa MS 2088 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, hồng môn, chuỗi ngọc đỏ và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2086

Miêu tả kệ hoa MS 2086 gồm: Phi yến, cẩm chướng, cát tường, hoa hồng trắng, starflower, green wicky và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2082

Miêu tả kệ hoa MS 2082 gồm: Hoa hồng vàng, lan vũ nữ, cát tường, green wicky, thiên điểu và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2081

Miêu tả kệ hoa MS 2281 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, thiên điểu, green wicky và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2075

Miêu tả kệ hoa MS 2075 gồm: Lan dendro, hoa hồng trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1996

Miêu tả kệ hoa MS 1996 gồm: Hoa hồng trắng, ping pong, green wicky, cúc calimero, thạch thảo và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2292

Miêu tả kệ hoa MS 2292 gồm: Hoa hồng đỏ, lan renred, baby trắng và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:
KỆ HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
KỆ HOA TƯƠI
0931281122
KỆ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
KỆ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
KỆ HOA TƯƠI
Sản phẩm
KỆ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
KỆ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
KỆ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
KỆ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved