MS 1991

Miêu tả bó hoa MS 1991 gồm: Baby, cát tường Nhật, cúc tana, hoa lace và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2122

Miêu tả bó hoa MS 2122 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng trắng, seeded eucalyptus, thanh liễu, cẩm chướng, và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2103

Miêu tả bó hoa cưới cầm tay MS 2103 gồm: Hoa hồng Juliet, cát tường Nhật, hoa thủy tiên, nhím biển mini, dơn lúa, cẩm chướng.

Liên Hệ:

MS 1751: BELIEVE ME

Miêu tả bó hoa BELIEVE ME gồm: 10 bông tulip, lá bạc.

Liên Hệ:

MS 2025: CHARM OF LOVE

Miêu tả bó hoa CHARM OF LOVE gồm: Hoa tulip, thảo đường san hô, sống đời, green wicky, cỏ đuôi thỏ và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2026: DREAM COME TRUE

Miêu tả bó hoa DREAM COME TRUE gồm: Hoa tulip, hoa hồng Beatrice, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2027: LOVE YOU FROM MY BOTTOM HEART

Miêu tả bó hoa LOVE YOU FROM MY BOTTOM HEART gồm: Hoa hồng Juliet, nhím biển, cút nút, cúc Nhật và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2028: SWEET WEDDING

Miêu tả bó hoa SWEET WEDDING gồm: Hoa hồng trắng, hoa hồng da, thủy tiên, cẩm chướng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2029: LOVE IN PINK

Miêu tả bó hoa LOVE IN PINK gồm: Hoa hồng Miranda, hoa hồng da, hoa lace và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1805

Miêu tả bó hoa MS 1805 gồm: Hoa mao lương trắng, thanh liễu và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1795

Miêu tả tác phẩm MS 1795 gồm: Hoa mao lương đỏ, cỏ đuôi thỏ, sống đời, lá bạc Hà Lan, salix.

Liên Hệ:

MS 1489

Miêu tả bó hoa cưới MS 1489 gồm: Hoa tulip, hồng trắng, thanh liễu và một số loại lá khác.

Liên Hệ:

MS 1383

Miêu tả MS bó hoa cưới MS 1383 gồm: Hoa baby.

Liên Hệ:

MS 0381: IN WHITE

Miêu tả bó hoa IN WHITE bao gồm: Hoa hồng trắng, thanh liễu, nhím biển và một số loại hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 0402: LOVE U 4EVER

Miêu tả bó hoa LOVE U 4EVER bao gồm: Arum, hoa hồng trắng, hoa hồng tim, veronica sky blue và một số loại hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 0403 FOREVER

Miêu tả bó hoa cưới FOREVER gồm các loại hoa: Lan hồ điệp, arum, hoa hồng trắng và một số loại hoa lá khác.

Liên Hệ:
HOA CƯỚI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
HOA CƯỚI
0931281122
HOA CƯỚI
floridday@gmail.com
HOA CƯỚI
Florid.com.vn
HOA CƯỚI
Sản phẩm
HOA CƯỚI
Chính sách giao hàng
HOA CƯỚI
Bảo mật thông tin
HOA CƯỚI
Chính sách bán hàng
HOA CƯỚI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved