MS 3969

Cúc mẫu đơn, hồng spirit, lan vũ nữ và một số hoa lá khác thực hiện trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 3960

Hồng explorer, hồng spirit, cúc mẫu đơn, green wicky, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3954

Ecuador christa, hồng cappuccino, dephinium, cát tường nhật và một số hoa khác thực hiện trên bình hỏa biến.

Liên Hệ:

MS 3925

Hồng Christa, hoa lace, cát tường nhật, thủy tiên, lông vũ thực hiện trên bình ốp cành chè.

Liên Hệ:

MS 3924

Cúc mẫu đơn, hồng explorer, hồng spirit, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3923

Hồng ohara, tiểu hồ điệp, hoa lace, lông vũ và một số hoa khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3908

Hồng ohara, cát tường nhật, sen đá, thủy tiên và một số hoa khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3905

Hồng ohara, cát tường nhật, hoa lace và một số hoa khác thực hiện trên bình ốc quế.

Liên Hệ:

MS 3899

Hồng ohara, hồng cappuccino, sen đá, lông vũ và một số hoa khác thực hiện trên bình hỏa biến.

Liên Hệ:

MS 3896

Cúc mẫu đơn, hồng spirit, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình thủy tinh.

Liên Hệ:

MS 3893

Hồng explorer, sen đá, lan renred, chuỗi ngọc, lá ivy thực hiện trên bình hỏa biến.

Liên Hệ:

MS 3878

Hồng spirit, lan vũ nữ, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình hỏa biến.

Liên Hệ:

MS 3854

Hồng spirit, cát tường nhật, hồng shimmer và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3852

Hoa chuông, đồng tiền cánh xoăn, thủy tiên, salix và một số hoa khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3833

Hồng explorer, thược dược, thủy tiên và salix thực hiện trên chậu men sôi.

Liên Hệ:

MS 3824

Cúc mẫu đơn, hồng spirit, lan vũ nữ, salix và một số hoa khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3813

Hồng vàng, cát tường nhật, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên bình ốc quế.

Liên Hệ:

MS 3807

Hồng spirit, cát tường nhật, lan vũ nữ và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3801

Delphinium, cẩm chướng lege pink và một số hoa lá khác thực hiện trên bình ốc quế.

Liên Hệ:

MS 3793

Hồng trắng, cát tường nhật, thủy tiên, hoa lace và salix thực hiện trên bình ốp cành chè.

Liên Hệ:

MS 3784

Cúc mẫu đơn, lan vũ nữ, hồng spirit, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3783

Cúc mẫu đơn, lan vũ nữ, hồng spirit, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3733

Hồng vàng, lan vũ nữ, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình men sôi.

Liên Hệ:

MS 3730

Pink Sarah Bernhardt Peony, thủy tiên, hoa lace, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:
BÌNH HOA TƯƠI
21 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
BÌNH HOA TƯƠI
0931281122
BÌNH HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÌNH HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÌNH HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved