MS 2566

Hồng hột gà, lan vũ nữ, thủy tiên, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 2567

Hoa hồng đỏ, lan renred, thủy tiên, chuỗi ngọc và một số lá khác thực hiện trên giỏ thiếc.

Liên Hệ:

MS 2568

Hoa hồng da, cát tường Nhật, mõm sói và một số hoa lá thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 2537

Pink O'Hara, cát tường Nhật, thủy tiên, phi yến, sen đá và một số hoa lá thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2402

Hoa hồng đỏ, lan renred, hoa cà rốt, cẩm chướng và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 2326

Pink O'Hara, hoa hồng da, hoa chuông, hoa lace, cúc tana và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2262

Miêu tả giỏ hoa MS 2262 gồm: Hoa hồng da, cẩm chướng, hoa hồng tím, đồng tiền, baby và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2260

Miêu tả giỏ hoa MS 2260 gồm: Hoa hồng da, cát tường nhật, cúc rossi và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2255

Miêu tả giỏ hoa MS 2255 gồm: Cẩm tú cầu, trachelium, cúc tana và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2252

Miêu tả giỏ hoa MS 2252 gồm: Hoa hồng sen, hoa hồng da, cát tường Nhật, sedum, bách nhật, hồng sâm, thủy tiên và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2251

Miêu tả giỏ hoa MS 2251 gồm: Cát tường Nhật, hoa hồng da, delphinium, sedum, đồng tiền, hồng sâm và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2227

Miêu tả giỏ hoa MS 2227 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng tím, cát tường Nhật, cẩm chướng, hoa cà rốt và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2226

Miêu tả giỏ hoa MS 2226 gồm: Hoa hồng David, thiên điểu, cát tường nhật, thủy tiên, hoa cà rốt, hồng vàng, hồng hột gà và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2220

Miêu tả giỏ hoa MS 2220 gồm: Hoa chuông, hoa hồng da, cát tường nhật, hoa lace, đồng tiền và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2219

Miêu tả giỏ hoa MS 2219 gồm: Hoa hồng đỏ, lan renred, thủy tiên, hoa lace và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2056

Miêu tả giỏ hoa MS 2056 gồm: Hồng hột gà, mõm sói, baby, cẩm tú cầu và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2305

Pink O'Hara, hoa hồng da, cát tường Nhật, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 2299

Hướng dương, hoa hồng hột gà, thủy tiên, cẩm tú cầu và một số lá khác thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 2298

Hoa hồng hột gà, thủy tiên, cát tường Nhật, dơn lúa, cẩm tú cầu và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 1914

Miêu tả giỏ hoa MS 1914 gồm: Hoa hồng đỏ, green wicky, lan renred, sống đời và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2051

Miêu tả giỏ hoa MS 2051 gồm: Hoa hồng vàng, thủy tiên, cẩm chướng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2095

Miêu tả giỏ hoa MS 2095 gồm: Cát tường Nhật, hoa hồng da, hoa lace, cẩm tú cầu và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1837

Miêu tả giỏ hoa MS 1837 gồm: Hoa hồng trắng, cẩm chướng trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2065

Miêu tả giỏ hoa MS 2065 gồm: Hoa hồng trắng, hoa hồng da, hoa lace, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:
GIỎ HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
GIỎ HOA TƯƠI
0931281122
GIỎ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
GIỎ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
GIỎ HOA TƯƠI
Sản phẩm
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved