MS 2790

Abraham darby rose, nhím biển, sen đá, clematis và một số hoa lá khác thực hiện bó mộc.

Liên Hệ:

MS 2770

Nhím biển, sen đá, cát tường nhật và một số lá khác thực hiện bó mộc.

Liên Hệ:

MS 2687

Lan vũ nữ, thủy tiên, hồng spirit và một số hoa lá khác thực hiện bó mộc.

Liên Hệ:

MS 2683

Hoa hồng trắng, cát tường Nhật, sedum và một số hoa lá khác thực hiện bó mộc

Liên Hệ:

MS 2681

Hoa hồng đỏ, cát tường Nhật, bạch đàn trái và một số hoa lá khác thực hiện bó mộc.

Liên Hệ:

MS 2680

Pink Mondial Rose, Leuco succession, nhím biển, cát tường và một số lá khác thiết kế bó mộc.

Liên Hệ:

MS 2656

Thảo đường san hô, hồng explorer, sống đời, baby thực hiện bó mộc.

Liên Hệ:

MS 2628

Abraha darby rose, cát tường nhật, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện bó mộc.

Liên Hệ:

MS 1991

Miêu tả bó hoa MS 1991 gồm: Baby, cát tường Nhật, cúc tana, hoa lace và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2122

Miêu tả bó hoa MS 2122 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng trắng, seeded eucalyptus, thanh liễu, cẩm chướng, và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2103

Miêu tả bó hoa MS 2103 gồm: Hoa hồng Juliet, cát tường Nhật, hoa thủy tiên, nhím biển mini, dơn lúa, cẩm chướng.

Liên Hệ:

MS 1751: BELIEVE ME

Miêu tả bó hoa BELIEVE ME gồm: 10 bông tulip, lá bạc.

Liên Hệ:

MS 2025: CHARM OF LOVE

Miêu tả bó hoa CHARM OF LOVE gồm: Hoa tulip, thảo đường san hô, sống đời, green wicky, cỏ đuôi thỏ và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2026: DREAM COME TRUE

Miêu tả bó hoa DREAM COME TRUE gồm: Hoa tulip, hoa hồng Beatrice, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2027: LOVE YOU FROM MY BOTTOM HEART

Miêu tả bó hoa LOVE YOU FROM MY BOTTOM HEART gồm: Hoa hồng Juliet, nhím biển, cút nút, cúc Nhật và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2028: SWEET WEDDING

Miêu tả bó hoa SWEET WEDDING gồm: Hoa hồng trắng, hoa hồng da, thủy tiên, cẩm chướng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2029: LOVE IN PINK

Miêu tả bó hoa LOVE IN PINK gồm: Hoa hồng Miranda, hoa hồng da, hoa lace và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1805

Miêu tả bó hoa MS 1805 gồm: Hoa mao lương trắng, thanh liễu và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1795

Miêu tả tác phẩm MS 1795 gồm: Hoa mao lương đỏ, cỏ đuôi thỏ, sống đời, lá bạc Hà Lan, salix.

Liên Hệ:

MS 1489

Miêu tả bó hoa cưới MS 1489 gồm: Hoa tulip, hồng trắng, thanh liễu và một số loại lá khác.

Liên Hệ:

MS 1383

Miêu tả MS bó hoa cưới MS 1383 gồm: Hoa baby.

Liên Hệ:

MS 0381: IN WHITE

Miêu tả bó hoa IN WHITE bao gồm: Hoa hồng trắng, thanh liễu, nhím biển và một số loại hoa lá khác.

Liên Hệ:
HOA CƯỚI - HOA BÓ MỘC
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
HOA CƯỚI - HOA BÓ MỘC
0931281122
HOA CƯỚI - HOA BÓ MỘC
floridday@gmail.com
HOA CƯỚI - HOA BÓ MỘC
Florid.com.vn
HOA CƯỚI - HOA BÓ MỘC
Sản phẩm
HOA CƯỚI - HOA BÓ MỘC
Chính sách giao hàng
HOA CƯỚI - HOA BÓ MỘC
Bảo mật thông tin
HOA CƯỚI - HOA BÓ MỘC
Chính sách bán hàng
HOA CƯỚI - HOA BÓ MỘC
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved