MS 3343

Hồng explorer, sen đá, bạch đàn, thủy tiên, chuỗi ngọc, salix thực hiện trên hộp ốp vỏ thông.

Liên Hệ:

MS 3281

Hồng vàng, nhím biển, lan vũ nữ và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 3206

Ecuador full monty, lan hồ điệp nhí, hồng ohara, hồng cappuccino, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 3184

Cúc mẫu đơn, hồng ohara, hồng cappuccino, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 3095

Hồng ohara, thủy tiên, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc. <br /> (Giá chưa bao gồm mỹ phẩm)

Liên Hệ:

MS 3061

Hồng da, cát tường nhật, thủy tiên, baby, chocolate thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 3059

Hồng spirit, hồng explorer, cúc tana và một số lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2973

Hồng ohara, scabiosa, hồng da và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2917

Hồng trắng, sen đá, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2817

Hồng spirit, cát tường nhật, sen đá, arum, nhím biển và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2816

Hồng Ohara, hồng da, sen đá, salix và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2815

Hồng explorer, nhím biển, sen đá, chuỗi ngọc, salix thực hiện trên hộp ốp vỏ thông.

Liên Hệ:

MS 2812

Hồng Ohara, clematis, hoa chuông, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2795

Hồng spirit, hồng explorer, clematis, chocolate và một số hoa khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2794

Hồng Ohara, sen đá, clematis, chocolate và một số hoa khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2792

Hồng spirit, cát tường nhật, hoa hồng vàng và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2791

Hồng explorer, sen đá, chuỗi ngọc, chocolate thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2783

Hồng spirit, thảo đường san hô, clematis, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2703

Arum, Oriental bittersweet, Abraham Darby Rose, Clematis và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2698

Hoa hồng da, cát tường Nhật, thủy tiên, baby thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 1961

Miêu tả hộp hoa MS 1961 gồm: Hoa hồng hột gà, cúc tana, trachelium và một số lá khác.

Liên Hệ:
HỘP HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
HỘP HOA TƯƠI
0931281122
HỘP HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
HỘP HOA TƯƠI
Florid.com.vn
HỘP HOA TƯƠI
Sản phẩm
HỘP HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
HỘP HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
HỘP HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
HỘP HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved