MS 2047

Miêu tả hộp hoa MS 2047 gồm: Hoa hồng Ohara, hoa hồng da, hoa thủy tiên, cát tường Nhật, cẩm chướng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2055

Miêu tả hộp hoa MS 2055 gồm: Phi yến, hoa hồng da, cẩm chướng, lá bạc, salix.

Liên Hệ:

MS 2096

Miêu tả hộp hoa MS 2096 gồm: Hoa hồng trắng, cát tường, sống đời và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2098

Miêu tả hộp hoa MS 2098 gồm: Lavender, hoa echinops, bách nhật, dơn lúa và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1830

Miêu tả hộp hoa MS 1830 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, cúc tana, trứng Phục Sinh và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1857

Miêu tả hộp hoa MS 1857 gồm: Hoa hồng vàng, cát tường Nhật, cúc tana, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 1867

Miêu tả hộp hoa MS 1867 gồm: Hoa hồng đỏ cờ, hoa lace pink, cỏ đuôi thỏ, cát tường và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1883

Miêu tả hộp hoa MS 1883 gồm: Hoa Lace, hoa hồng da, cẩm chướng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1942

Miêu tả hộp hoa MS 1942 gồm: Hoa hồng da, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1949

Miêu tả hộp hoa MS 1949 gồm: Hoa hồng sen, hoa hồng tím, cẩm chướng và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2129

Miêu tả hộp hoa MS 2129 gồm: Hoa hồng hột gà, thủy tiên, cẩm chướng, linh ngọc và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2131

Miêu tả hộp hoa MS 2131 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, hoa thủy tiên, cúc tana và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2132

Miêu tả hộp hoa MS 2132 gồm: Hoa echinops, cẩm chướng, dơn lúa, lúa mạch, hoa lace, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2133

Miêu tả hộp hoa MS 2133 gồm: Hoa hồng đỏ, chuỗi ngọc đỏ, hoa anh đào, cẩm chướng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2134

Miêu tả hộp hoa MS 2134 gồm: Hoa hồng hột gà, hoa lace, cúc tana, thủy tiên và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2135

Miêu tả hộp hoa MS 2135 gồm: Hoa hồng đỏ cờ, baby trắng.

Liên Hệ:

MS 2303

Cúc tana, lá tùng nho thực hiện trên hộp gỗ.

Liên Hệ:

MS 2307

Hoa hồng vàng, cát tường Nhật, cúc tana, lá thông đỏ và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 1878

Miêu tả hộp hoa MS 1878 gồm: Hoa hồng tím, hoa hồng da, sống đời và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1924

Miêu tả hộp hoa MS 1924 gồm: Hoa hồng đỏ, cẩm chướng, baby trắng.

Liên Hệ:

MS 1947

Miêu tả hộp hoa MS 1947 gồm: Hoa hồng hột gà, hoa hồng trắng, baby trắng, hoa thủy tiên, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 1961

Miêu tả hộp hoa MS 1961 gồm: Hoa hồng hột gà, cúc tana, trachelium và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1962

Miêu tả hộp hoa MS 1962 gồm: Hoa hồng đỏ, cát tường và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2035

Miêu tả hộp hoa MS 2035 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, hoa lace, starflower và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:
HỘP HOA TƯƠI
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
HỘP HOA TƯƠI
0931281122
HỘP HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
HỘP HOA TƯƠI
Florid.com.vn
HỘP HOA TƯƠI
Sản phẩm
HỘP HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
HỘP HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
HỘP HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
HỘP HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved