HỘP HOA TƯƠI (0)

MS 2347

Hồng đỏ cô dâu, lan renred, bách nhật, trái thông, hạt óc chó, nến tinh dầu và một số hoa lá, phụ liệu trang trí khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2258

Miêu tả hộp hoa MS 2258 gồm: 1 bông Red O'Hara, hoa lace, baby, chuỗi ngọc, và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2230

Miêu tả Hộp hoa MS 2230 gồm: Hoa hồng da, thủy tiên, lan renred, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2229

Miêu tả hộp hoa MS 2229 gồm: Hoa hồng hột gà, cúc tana, nhím biển mini, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 2228

Miêu tả hộp hoa MS 2228 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, đồng tiền cánh kép, hoa cà rốt, hồng sâm và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2035

Miêu tả hộp hoa MS 2035 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, hoa lace, starflower và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1962

Miêu tả hộp hoa MS 1962 gồm: Hoa hồng đỏ, cát tường và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1961

Miêu tả hộp hoa MS 1961 gồm: Hoa hồng hột gà, cúc tana, trachelium và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1947

Miêu tả hộp hoa MS 1947 gồm: Hoa hồng hột gà, hoa hồng trắng, baby trắng, hoa thủy tiên, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 1930

Miêu tả hộp hoa MS 1930 gồm: Hoa hồng sen, cúc Nhật, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 1924

Miêu tả hộp hoa MS 1924 gồm: Hoa hồng đỏ, cẩm chướng, baby trắng.

Liên Hệ:

MS 1878

Miêu tả hộp hoa MS 1878 gồm: Hoa hồng tím, hoa hồng da, sống đời và một số lá khác.

Liên Hệ:
HỘP HOA TƯƠI
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
HỘP HOA TƯƠI
0931281122
HỘP HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
HỘP HOA TƯƠI
Florid.com.vn
HỘP HOA TƯƠI
Sản phẩm
HỘP HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
HỘP HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
HỘP HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
HỘP HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved