MS 3331

Cúc mẫu đơn, hồng vàng, hồng cappuccino, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3330

Cúc mẫu đơn, hồng spirit, cẩm tú cầu và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3313

Ecuador pink floyd, hồng ohara, hồng cappuccino, astillbe và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3299

Cúc mẫu đơn, hồng spirit, hồng vàng, nhím biển và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3297

Cúc mẫu đơn, hồng explorer, hồng spirit, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3294

Ecuador full monty, tulip, hồng ohara, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3292

Cúc mẫu đơn, hồng explore, hồng spirit, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3289

Hồng vàng, lan vữ nữ, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3273

Hồng spirit, hồng vàng, lan vũ nữ, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3272

Ecuador full monty, hồng ohara, nhím biển, cát tường nhật, lá tùng nho thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3263

Hướng dương, hồng vàng, hồng cappuccino và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ gỗ.

Liên Hệ:

MS 3257

Hướng dương, hồng vàng, đồng tiền, lan vũ nữ và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ gỗ.

Liên Hệ:

MS 3256

Cúc mẫu đơn, hồng vàng, hồng spirit, sen đá và một số hóa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3239

Hồng explorer, lan renred, nhím biển, thủy tiên, lá tùng nho thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3231

Hồng ohara, hồng cappuccino, cát tường nhật, hoa hạnh phúc và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3166

Hồng explorer, chuỗi ngọc và một số lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3150

Hồng explorer, lan renred, chuỗi ngọc, salix, lá tùng nho thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3148

Cúc mẫu đơn, hồng spirit, sen đá, nhím biển và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3138

Hướng dương, hồng vàng, đồng tiền và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ gỗ.

Liên Hệ:

MS 3126

Hồng vàng, hồng menta, cát tường nhật, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ khung tranh.

Liên Hệ:

MS 3125

Hồng vàng, cát tường nhật, lan vũ nữ, sen đá và một số lá khác thực hiện trên kệ foam.

Liên Hệ:

MS 3123

Hồng spirit, hồng explorer, sen đá, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ foam.

Liên Hệ:

MS 3122

Hồng vàng, thủy tiên, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ foam.

Liên Hệ:

MS 3121

Hồng ohara, hồng da, cát tường nhật, thủy tiên, cỏ bronus và một số hoa lá khác thực hiện trên kệ foam.

Liên Hệ:
KỆ HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
KỆ HOA TƯƠI
0931281122
KỆ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
KỆ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
KỆ HOA TƯƠI
Sản phẩm
KỆ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
KỆ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
KỆ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
KỆ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved