MS 2347

Hồng đỏ cô dâu, lan renred, bách nhật, trái thông, hạt óc chó, nến tinh dầu và một số hoa lá, phụ liệu trang trí khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2346

Bó hoa mộc được thiết kế bởi hoa bách hợp, lan bọ cạp đỏ, cẩm tú cầu trắng và một số hoa lá, phụ liệu trang trí khác.

Liên Hệ:

MS 2327

Lá thông nhập, trái thông, lát cam khô, hạt óc chó, nến parfum và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập thực hiện trên mặt gỗ tự nhiên.

Liên Hệ:

MS 2324

Lá tùng nho, dây mây, trái châu, bánh qui handmade và một số phụ liệu trang trí thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2322

Lá tùng nho, vỏ gỗ thông, trái châu, bánh qui handmade và một số phụ liệu trang trí thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2310

Cây thông handmade với chất liệu lá thông nhập, lá tùng thơm, baby, trái thông nhập và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập thực hiện trên mặt gỗ tự nhiên.

Liên Hệ:

MS 2311

Cây tùng thơm và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập

Liên Hệ:

MS 2312

Cây tùng thơm và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập.

Liên Hệ:

MS 2313

Cây tùng thơm, lát cam khô và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập.

Liên Hệ:

MS 2314

Cây tùng thơm, lát cam khô và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập.

Liên Hệ:

MS 2315

Cây tùng thơm, trái thông nhập, lát cam khô và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập.

Liên Hệ:

MS 2316

Cây tùng thơm, lát cam khô và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập.

Liên Hệ:

MS 2317

Lá thông nhập, trái thông nhập, lát cam khô, nến tinh dầu và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập thực hiện trên mặt gỗ tự nhiên.<br /> Giá sản phẩm:<br /> 610k (giá không có nến, cắm kín hoa)<br /> 870k (giá đã bao gồm nến)

Liên Hệ:

MS 2318

Lá thông nhập, trái thông, hạt óc chó, nến parfum và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập thực hiện trên mặt gỗ tự nhiên.<br /> Giá sản phẩm:<br /> 450k (giá không bao gồm nến, cắm full hoa)<br /> 680k (giá đã bao gồm nến)

Liên Hệ:

MS 2318

Lá thông nhập, trái thông, hạt óc chó, nến parfum và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập thực hiện trên mặt gỗ tự nhiên.<br /> Giá sản phẩm:<br /> 450k (giá không bao gồm nến, cắm full hoa)<br /> 680k (giá đã bao gồm nến)

Liên Hệ:

MS 2319

Vòng nguyệt quế với chất liệu trái thông nhập, hoa cotton, trái châu và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập.

Liên Hệ:

MS 2320

Vòng nguyệt quế với chất liệu trái thông, lát cam khô, hoa cotton, hạt óc chó, trái châu và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập.

Liên Hệ:

MS 2321

Vòng nguyệt quế với chất liệu trái thông nhập, lá tùng, hạt óc chó, trái châu và một số phụ liệu trang trí nội ngoại nhập.

Liên Hệ:
MERRY CHRISTMAS
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
MERRY CHRISTMAS
0931281122
MERRY CHRISTMAS
floridday@gmail.com
MERRY CHRISTMAS
Florid.com.vn
MERRY CHRISTMAS
Sản phẩm
MERRY CHRISTMAS
Chính sách giao hàng
MERRY CHRISTMAS
Bảo mật thông tin
MERRY CHRISTMAS
Chính sách bán hàng
MERRY CHRISTMAS
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved