MS 0964

2,000,000đ

Miêu tả kệ hoa MS 0964 gồm: Hoa hồng đỏ, hồng môn, thược dược, cát tường Nhật, sen đá và một số loại hoa lá khác.


 

 

Số lượng :

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Đã Xem

MS 0964

2,000,000đ

Facebook Chat

Facebook