MS 1343

830,000đ

Miêu tả bình hoa MS 1343 gồm: Hoa hồng David, cát tường Nhật, sen đá, thuỷ tiên, cẩm chướng, trachelium và một số loại hoa lá khác.

 

Số lượng :

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Đã Xem

MS 1343

830,000đ

Facebook Chat

Facebook