MS 1379

2,500,000đ

Miêu tả bình hoa MS 1379 gồm: Sen đá, hoa cotton, hồng xanh cốm, baby, lá ivy và một số phụ liệu trang trí khác.
Giá sản phẩm: 1500k (không tính bình)

                         3500k (cả bình)

Số lượng :

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Đã Xem

MS 1379

2,500,000đ

Facebook Chat

Facebook