MS 2068

930,000đ

Miêu tả bình hoa MS 2068 gồm: Hoa hồng hột gà, cát tường Nhật, cẩm chướng, nhím biển mini và một số hoa lá khác.

Số lượng :

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Đã Xem

MS 2068

930,000đ

Facebook Chat

Facebook