MS 3706

Hồng ohara, nhím biển, sen đá, scabiosa và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mica trong suốt.

Liên Hệ:

MS 3681

Cẩm tú cầu, hồng menta, euonymus europaeus, cẩm chướng, địa lan và một số hoa khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3640

Hồng explorer, lan renred, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mica trong suốt.

Liên Hệ:

MS 3637

Cúc mẫu đơn, hồng explorer, hồng môn, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3611

Hồng menta, hoa lace, trachelium và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mica trong suốt.

Liên Hệ:

MS 3581

Hồng spirit, delphinium, nhím biển, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3572

Pink Sarah Bernhardt Peony, cát tường nhật, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3549

Cát tường nhật, hồng spirit, mõm sói và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 3548

Hồng capucino, cúc mẫu đơn, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3505

Cúc mẫu đơn, hồng spirit, nhím biển, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3508

Lan vũ nữ và lá bạc thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 3504

Cúc mẫu đơn, hồng ohara, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3468

Hồng ohara, sen đá, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3462

Pink Sarah Bernhardt Peony, ly lửa, phi yến, cát tường nhật, hoa lace và một số hoa lá thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 3425

Delphinium, hồng spirit, hồng vàng, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3424

Đậu thơm, ecuador full monty, hồng ohara, cát tường nhật, hoa và một số lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3423

Mõm sói, cát tường nhật, lan vũ nữ và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3422

Hồng explorer, lan renred, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 3420

Đậu thơm, hồng ohara, cát tường nhật, bảo thạch và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 3409

Hồng ohara, hoa chuông, hoa lace, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 3407

Hồng explorer, thủy tiên, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 3397

Cúc mẫu đơn và lá bạc thực hiện trên giỏ cói.<br /> (Ưu tiên đặt trước)

Liên Hệ:

MS 3390

Cúc mẫu đơn, delphinium, hồng spirit, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 3389

Hồng spirit, cát tường nhật, cẩm tú cầu và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:
GIỎ HOA TƯƠI
21 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
GIỎ HOA TƯƠI
0931281122
GIỎ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
GIỎ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
GIỎ HOA TƯƠI
Sản phẩm
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved