MS 2692

Hoa hồng trắng, cát tường Nhật, thủy tiên, gương sen, lá chân vịt và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lưới.

Liên Hệ:

MS 2696

Cát tường Nhật, delphinium, hoa hồng da và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2566

Hồng hột gà, lan vũ nữ, thủy tiên, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 2567

Hoa hồng đỏ, lan renred, thủy tiên, chuỗi ngọc và một số lá khác thực hiện trên giỏ thiếc.

Liên Hệ:

MS 2568

Hoa hồng da, cát tường Nhật, mõm sói và một số hoa lá thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 2537

Pink O'Hara, cát tường Nhật, thủy tiên, phi yến, sen đá và một số hoa lá thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2409

Hoa hồng da, hoa hồng sen, hoa lace, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 2402

Hoa hồng đỏ, lan renred, hoa cà rốt, cẩm chướng và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 2388

Hoa hồng vàng, hoa lace, cát tường nhật, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 2365

Hoa hồng đỏ, lan bọ cạp, chuỗi ngọc và một số lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 2354

Hoa lace, cát tường Nhật, thủy tiên, cẩm chướng và một số lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 2350

Cát tường Nhật, cẩm chướng, hoa cà rốt, sống đời, hoa lace và một số lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 2326

Pink O'Hara, hoa hồng da, hoa chuông, hoa lace, cúc tana và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2263

Miêu tả giỏ hoa MS 2263 gồm: Red O'Hara, hồng đỏ, cát tường, lan renred, greenwicky và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2262

Miêu tả giỏ hoa MS 2262 gồm: Hoa hồng da, cẩm chướng, hoa hồng tím, đồng tiền, baby và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2261

Miêu tả giỏ hoa MS 2261 gồm: Red O'Hara, hồng đỏ, dơn lúa, chuỗi ngọc và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2260

Miêu tả giỏ hoa MS 2260 gồm: Hoa hồng da, cát tường nhật, cúc rossi và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2255

Miêu tả giỏ hoa MS 2255 gồm: Cẩm tú cầu, trachelium, cúc tana và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2252

Miêu tả giỏ hoa MS 2252 gồm: Hoa hồng sen, hoa hồng da, cát tường Nhật, sedum, bách nhật, hồng sâm, thủy tiên và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2251

Miêu tả giỏ hoa MS 2251 gồm: Cát tường Nhật, hoa hồng da, delphinium, sedum, đồng tiền, hồng sâm và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2227

Miêu tả giỏ hoa MS 2227 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng tím, cát tường Nhật, cẩm chướng, hoa cà rốt và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2226

Miêu tả giỏ hoa MS 2226 gồm: Hoa hồng David, thiên điểu, cát tường nhật, thủy tiên, hoa cà rốt, hồng vàng, hồng hột gà và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2220

Miêu tả giỏ hoa MS 2220 gồm: Hoa chuông, hoa hồng da, cát tường nhật, hoa lace, đồng tiền và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2219

Miêu tả giỏ hoa MS 2219 gồm: Hoa hồng đỏ, lan renred, thủy tiên, hoa lace và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:
GIỎ HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
GIỎ HOA TƯƠI
0931281122
GIỎ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
GIỎ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
GIỎ HOA TƯƠI
Sản phẩm
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved