MS 2239

Miêu tả giỏ hoa MS 2239 gồm: Hoa hồng hột gà, cát tường Nhật, nhím biển mini, cúc tana, đồng tiền cánh kép và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2240

Miêu tả giỏ hoa MS 2240 gồm: Hướng dương, hoa hồng hột gà, thủy tiên, lan vũ nữ, nhím biển mini và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2245

Miêu tả giỏ hoa MS 2245 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, lan renred, thiên điểu, đồng tiền cánh kép, green wicky, dơn lúa và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2247

Miêu tả giỏ hoa MS 2247 gồm: Hoa hồng vàng, thiên điểu, lan vũ nữ, cúc tana, thủy tiên, green wicky và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2189

Miêu tả giỏ hoa MS 2189 gồm: Hoa hồng da, đồng tiền, cát tường nhật và một số hoa lá khác

Liên Hệ:

MS 2188

Miêu tả giỏ hoa MS 2188 gồm: Hoa hồng sen, đồng tiền, cúc tia và một số hoa lá khác

Liên Hệ:

MS 2184

Miêu tả giỏ hoa MS 2184 gồm: Hướng dương, hồng hột gà, thiên điểu, thủy tiên và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2181

Miêu tả giỏ hoa MS 2181 gồm: Hoa hồng đỏ cô dâu, cẩm chướng nhật, hoa lace và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2179

Miêu tả giỏ hoa MS 2179 gồm: Hoa hồng da, cát tường nhật, cúc tana và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2161

Miêu tả giỏ hoa MS 2161 gồm: Hoa hồng đỏ, lan renred, chuỗi ngọc đỏ, bạch đàn trái và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2157

Miêu tả giỏ hoa MS 2157 gồm: Hoa hồng trắng, cúc rossi và một số lá khác

Liên Hệ:

MS 2163

Miêu tả giỏ hoa MS 2163 gồm: Hoa hồng đỏ, rossi, bách nhật, lúa mạch, chuỗi ngọc và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2159

Miêu tả giỏ hoa MS 2159 gồm: Hoa hồng da, đồng tiền nhí, cẩm chướng, hoa thủy tiên, chuỗi ngọc đỏ, lá tùng nho và một số hoa lá khác.<br /> <br /> Giá sản phẩm:<br /> <br /> Size M: 630k (hình sản phẩm)<br /> Size L: 890k

Liên Hệ:

MS 2155

Miêu tả giỏ hoa MS 2155 gồm: Hoa hướng dương, hoa hồng hột gà, hoa thủy tiên, thiên điểu, hoa đồng tiền và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2153

Miêu tả giỏ hoa MS 2153 gồm: Hoa hồng da, đồng tiền cánh kép, cát tường Nhật, hoa thủy tiên, hoa lace và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2128

Miêu tả giỏ hoa MS 2128 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, thủy tiên, lan dendro, bách nhật và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2121

Miêu tả giỏ hoa MS 2121 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, hoa đồng tiền cánh kép, bách nhật và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2066

Miêu tả giỏ hoa MS 2066 gồm: Hoa hồng đỏ cờ, thiên điểu, hoa thủy tiên, hoa hồng trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2065

Miêu tả giỏ hoa MS 2065 gồm: Hoa hồng trắng, hoa hồng da, hoa lace, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1990

Miêu tả giỏ hoa MS 1990 gồm: Hoa hồng da, cẩm chướng, hoa lace, cúc nhật và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1837

Miêu tả giỏ hoa MS 1837 gồm: Hoa hồng trắng, cẩm chướng trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2095

Miêu tả giỏ hoa MS 2095 gồm: Cát tường Nhật, hoa hồng da, hoa lace, cẩm tú cầu và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2087

Miêu tả giỏ hoa MS 2087 gồm: Cát tường Nhật, hoa thủy tiên, hoa hồng hột gà, cúc tana và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2051

Miêu tả giỏ hoa MS 2051 gồm: Hoa hồng vàng, thủy tiên, cẩm chướng và một số lá khác.

Liên Hệ:
GIỎ HOA TƯƠI
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
GIỎ HOA TƯƠI
0931281122
GIỎ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
GIỎ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
GIỎ HOA TƯƠI
Sản phẩm
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved