MS 3340

Hồng ohara, cát tường nhật, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3322

Ecuador full monty, hồng cappuccino, cát tường nhật, nhím biển và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3312

Cẩm tú cầu xanh, cẩm tú cầu trắng, lá bạc thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3308

Cúc mẫu đơn, hồng explorer, hồng spirit, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3277

Ecuador full monty, hồng ohara, nhím biển, lan hồ điệp và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3252

Lan hồ điệp, ecuador pink floyd, hồng ohara, nhím biển, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3250

Hồng explorer, lan renred, chuỗi ngọc, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 3247

Hồng explorer, lan renred, sen đá, chuỗi ngọc và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3246

Hồng ohara, cát tường nhật, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3242

Hồng ohara, hồng menta, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3241

Cúc mẫu đơn, hồng ohara, hồng cappuccino, cát tường nhật, cỏ bromus và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3238

Hồng explorer, lan renred, chuỗi ngọc và một số lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3237

Ecuador pink floyd, hồng ohara, hồng cappuccino, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3235

Hồng cappuccino, cẩm tú cầu, cát tường nhật, thủy tiên và một số lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3234

Cúc mẫu đơn, cát tường nhật, lan vũ nữ, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3233

Hồng explorer, hồng spirit, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3295

Ecuador full monty, hồng ohara, nhím biển và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ thiếc.

Liên Hệ:

MS 3199

Hồng explorer, lan renred, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ thiếc.

Liên Hệ:

MS 3007

Hồng eplorer, hồng spirit, cúc tana và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 3004

Hồng spirit, ly lửa, arum, cát tường nhật, lan vũ nữ và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3003

Arapang, hồng ohara, phi yến, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2996

Ecuador sky blue, nhím biển, hồng trắng, hoa lace, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 2944

Blue Sky Ecuador, nhím biển, hồng trắng và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2941

Hồng ohara, hồng abraham, cát tường nhật, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:
GIỎ HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
GIỎ HOA TƯƠI
0931281122
GIỎ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
GIỎ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
GIỎ HOA TƯƠI
Sản phẩm
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved