MS 3007

Hồng eplorer, hồng spirit, cúc tana và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 3004

Hồng spirit, ly lửa, arum, cát tường nhật, lan vũ nữ và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3003

Arapang, hồng ohara, phi yến, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2996

Ecuador sky blue, nhím biển, hồng trắng, hoa lace, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 2944

Blue Sky Ecuador, nhím biển, hồng trắng và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2941

Hồng ohara, hồng abraham, cát tường nhật, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2940

Hồng spirit, nhím biển, hồng hôt gà, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2923

Hồng ohara, sen đá, cát tường nhật, clematis và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2922

Hồng spirit, nhím biển, arum, cát tường nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2882

Cúc mẫu đơn, Ecuador red pather, hồng ohara, địa lan, hoa lace và một số lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 2855

Hồng ohara, sen đá, mõm sói và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mây.

Liên Hệ:

MS 2818

Hồng Ohara, sen đá, cát tường và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2813

Abraham darby rose, nhím biển, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2742

Hồng explorer, lan renred, nhím biển mini và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2692

Hoa hồng trắng, cát tường Nhật, thủy tiên, gương sen, lá chân vịt và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lưới.

Liên Hệ:

MS 2604

Abraham darby rose, hồng ohara, sen đá, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2723

Hồng explorer, sen đá, cẩm chướng nhật, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2704

Abraham darby rose, delphinium, hoa hồng trắng, tuyết mai và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2702

Spirit rose, Oriental bittersweet, cát tường Nhật, lan vũ nữ và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ cói.

Liên Hệ:

MS 2692

Hoa hồng trắng, cát tường Nhật, thủy tiên, gương sen, lá chân vịt và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lưới.

Liên Hệ:

MS 2537

Pink O'Hara, cát tường Nhật, thủy tiên, phi yến, sen đá và một số hoa lá thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 2326

Hồng ohara, hoa chuông, hồng da, cúc tana và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:
GIỎ HOA TƯƠI
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
GIỎ HOA TƯƠI
0931281122
GIỎ HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
GIỎ HOA TƯƠI
Florid.com.vn
GIỎ HOA TƯƠI
Sản phẩm
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
GIỎ HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
GIỎ HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved