MS 3008
MS 3008

MS 3008

Liên Hệ
Hồng spirit, hồng hột gà, cẩm chướng và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.
+
-

Sản phẩm đã xem

MS 3008

Hồng spirit, hồng hột gà, cẩm chướng và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ: