MS 2234

Miêu tả hộp hoa MS 2234 gồm: Hoa hồng đỏ, cát tường Nhật, lan renred và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2235

Miêu tả bó hoa MS 2235 gồm: Pink O’Hara, hoa hồng da, cát tường Nhật, cúc tana, trachelium và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2236

Miêu tả bó hoa MS 2236 gồm: Red O’Hara, thủy tiên, chuỗi ngọc, bạch đàn trái và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2237

Miêu tả bình hoa MS 2237 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, hoa lace, bách nhật, chuỗi ngọc đỏ và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2238

Miêu tả bình hoa Ms 2238 gồm: Hoa hồng đỏ, hồng đỏ cờ, hoa cà rốt và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2239

Miêu tả giỏ hoa MS 2239 gồm: Hoa hồng hột gà, cát tường Nhật, nhím biển mini, cúc tana, đồng tiền cánh kép và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2240

Miêu tả giỏ hoa MS 2240 gồm: Hướng dương, hoa hồng hột gà, thủy tiên, lan vũ nữ, nhím biển mini và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2241

Miêu tả hộp hoa MS 2241 gồm: 1 bông hồng đỏ, thủy tiên, lan renred, baby trắng, bạch đàn trái và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2242

Miêu tả bó hoa MS 2242 gồm: Hoa hồng đỏ truyền kỳ, hoa hồng đỏ cờ, thiên điều, lan vũ nữ, green wicky và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2243

Miêu tả bó hoa MS 2243 gồm: Red O’Hara, green wicky, lá bạc, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 2244

Miêu tả bó hoa MS 2244 gồm: Hoa hồng đỏ, lan renred, thủy tiên, green wicky và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2245

Miêu tả giỏ hoa MS 2245 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, lan renred, thiên điểu, đồng tiền cánh kép, green wicky, dơn lúa và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2246

Miêu tả bó hoa MS 2246 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng tỉ muội, hoa lace, cát tường Nhật, sedum và một số hoa lá khác

Liên Hệ:

MS 2248

Miêu tả bó hoa MS 2248 gồm: 1 bông hồng Ecuador, baby trắng, lá bạc

Liên Hệ:
MỪNG 20/10
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
MỪNG 20/10
0931281122
MỪNG 20/10
floridday@gmail.com
MỪNG 20/10
Florid.com.vn
MỪNG 20/10
Sản phẩm
MỪNG 20/10
Chính sách giao hàng
MỪNG 20/10
Bảo mật thông tin
MỪNG 20/10
Chính sách bán hàng
MỪNG 20/10
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved