MS 2533

High Intense Rose, thủy tiên, cát tường Nhật và một số lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2562

High Intense Rose, Leucospremum, Explorer Rose, lan renred và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2684

Spirit rose, cát tường Nhật, chuỗi ngọc, lá bạc thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2689

Encanto rose, spirit rose, delphinium, cát tường Nhật, thủy tiên và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2690

9 bông Explorer rose, baby trắng, lá bạc thực hiện trên giấy lưới

Liên Hệ:

MS 2691

Spirit rose, cát tường Nhật, chuỗi ngọc, hồng sâm và một số lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2692

Hoa hồng trắng, cát tường Nhật, thủy tiên, gương sen, lá chân vịt và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lưới.

Liên Hệ:

MS 2693

Lyrica rose, delphinium, hoa hồng da, cát tường Nhật và một số hoa lá khác thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:

MS 2694

Explorer rose, hoa lace, lan bọ cạp và một số hoa lá khác thực hiện trên bình ốp vỏ thông.

Liên Hệ:

MS 2695

Hoa hồng da, hoa chuông, cát tường Nhật, lan bọ cạp và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2696

Cát tường Nhật, delphinium, hoa hồng da và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2697

Explorer rose, chuỗi ngọc, lan bọ cạp, lá bạc và một số hoa lá khác thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2698

Hoa hồng da, cát tường Nhật, thủy tiên, baby thực hiện trên hộp giấy Hàn Quốc.

Liên Hệ:

MS 2699

Hoa hồng da, hoa hồng hột gà, cát tường Nhật, bạch đàn, hồng sâm và một số hoa lá khác thực hiện trên bình ốp vỏ thông.

Liên Hệ:
MỪNG 20/10
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
MỪNG 20/10
0931281122
MỪNG 20/10
floridday@gmail.com
MỪNG 20/10
Florid.com.vn
MỪNG 20/10
Sản phẩm
MỪNG 20/10
Chính sách giao hàng
MỪNG 20/10
Bảo mật thông tin
MỪNG 20/10
Chính sách bán hàng
MỪNG 20/10
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved