MỪNG 20/10 (0)

MS 2232

Miêu tả bình hoa MS 2232 gồm: Hoa hồng tím, cát tường Nhật, baby trắng, thủy tiên và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2230

Miêu tả Hộp hoa MS 2230 gồm: Hoa hồng da, thủy tiên, lan renred, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2229

Miêu tả hộp hoa MS 2229 gồm: Hoa hồng hột gà, cúc tana, nhím biển mini, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 2228

Miêu tả hộp hoa MS 2228 gồm: Hoa hồng da, cát tường Nhật, đồng tiền cánh kép, hoa cà rốt, hồng sâm và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2227

Miêu tả giỏ hoa MS 2227 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng tím, cát tường Nhật, cẩm chướng, hoa cà rốt và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2249

Miêu tả bó hoa MS 2249 gồm hoa hồng vàng, hoa hồng hột gà, lan vũ nữ và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2248

Miêu tả bó hoa MS 2248 gồm: 1 bông hồng Ecuador, baby trắng, lá bạc

Liên Hệ:

MS 2246

Miêu tả bó hoa MS 2246 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng tỉ muội, hoa lace, cát tường Nhật, sedum và một số hoa lá khác

Liên Hệ:

MS 2245

Miêu tả giỏ hoa MS 2245 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, lan renred, thiên điểu, đồng tiền cánh kép, green wicky, dơn lúa và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2244

Miêu tả bó hoa MS 2244 gồm: Hoa hồng đỏ, lan renred, thủy tiên, green wicky và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2243

Miêu tả bó hoa MS 2243 gồm: Red O’Hara, green wicky, lá bạc, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 2242

Miêu tả bó hoa MS 2242 gồm: Hoa hồng đỏ truyền kỳ, hoa hồng đỏ cờ, thiên điều, lan vũ nữ, green wicky và một số lá khác.

Liên Hệ:
MỪNG 20/10
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
MỪNG 20/10
0931281122
MỪNG 20/10
floridday@gmail.com
MỪNG 20/10
Florid.com.vn
MỪNG 20/10
Sản phẩm
MỪNG 20/10
Chính sách giao hàng
MỪNG 20/10
Bảo mật thông tin
MỪNG 20/10
Chính sách bán hàng
MỪNG 20/10
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved