(0)

MS 1931

Miêu tả bó hoa MS 1931 gồm: Hoa hồng O'Hara, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1956

Miêu tả bó hoa MS 1956 gồm: Hoa hồng David, hoa hồng da, baby trắng và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2003

Miêu tả bó hoa MS 2003 gồm: Hoa thủy tiên, hoa hồng da, starflower, và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1948

Miêu tả bó hoa MS 1948 gồm: Hoa hồng Beatrice, lá bạc và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1940

Miêu tả bó hoa MS 1940 gồm: Baby trắng

Liên Hệ:

MS 1928

Miêu tả bó hoa MS 1928 gồm: Hoa hồng Ohara, hoa hồng da, baby trắng và một số hoa lá khác

Liên Hệ:

MS 1892

Miêu tả bó hoa MS 1892 gồm: Hoa hồng vàng, cẩm chướng, sống đời và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1897

Miêu tả bó hoa MS 1897 gồm: Hoa hồng vàng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2018

Miêu tả bó hoa MS 2018 gồm: 3 bông hồng Explorer, lá bạc và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2017

Miêu tả bó hoa MS 2017 gồm: Hoa hồng Explorer, lá bạc, lá đuôi chồn.

Liên Hệ:

MS 2002

Miêu tả bó hoa MS 2002 gồm: 9 bông hồng Explorer, lá bạc, lá đuôi chồn.

Liên Hệ:

MS 2001

Miêu tả bó hoa MS 2001 gồm: 5 bông hồng Explorer, baby trắng, lá bạc và một số lá khác.

Liên Hệ:
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
0931281122
floridday@gmail.com
Florid.com.vn
Sản phẩm
Chính sách giao hàng
Bảo mật thông tin
Chính sách bán hàng
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved