MS 2473
MS 2473

MS 2473

Liên Hệ
2 cành lan hồ điệp trắng chấm bi, 3 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá ivy, lá chanh, hoa sống đời và một số phụ liệu trang trí khác thực hiện trên giỏ lục bình.
(Màu lan hiếm cần đặt trước)

Sản phẩm đã xem

MS 2473

2 cành lan hồ điệp trắng chấm bi, 3 cành lan hồ điệp mini trắng nhụy đỏ trang trí cùng lá ivy, lá chanh, hoa sống đời và một số phụ liệu trang trí khác thực hiện trên giỏ lục bình.<br /> (Màu lan hiếm cần đặt trước)

Liên Hệ:
MS 2473
21 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
MS 2473
0931281122
MS 2473
floridday@gmail.com
MS 2473
Florid.com.vn
MS 2473
Sản phẩm
MS 2473
Chính sách giao hàng
MS 2473
Bảo mật thông tin
MS 2473
Chính sách bán hàng
MS 2473
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved