MS 3344

Hồng ohara, nhím biển, cát tường nhật, hoa lace, salix và một số hoa khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3343

Hồng explorer, sen đá, bạch đàn, thủy tiên, chuỗi ngọc, salix thực hiện trên hộp ốp vỏ thông.

Liên Hệ:

MS 3340

Hồng ohara, cát tường nhật, hoa lace và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3325

Hồng ohara, cát tường nhật, hoa cà rốt và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 3322

Ecuador full monty, hồng cappuccino, cát tường nhật, nhím biển và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ lục bình.

Liên Hệ:

MS 3254

Cúc mẫu đơn, ecuador pink floyd, hồng cappuccino, nhím biển và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2620

Cúc tana thực hiện trên giấy lưới.

Liên Hệ:

MS 2017

Hồng explorer, lá bạc, lá đuôi chồn thực hiện trên giấy kiếng.

Liên Hệ:
VALENTINE'S DAY
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
VALENTINE'S DAY
0931281122
VALENTINE'S DAY
floridday@gmail.com
VALENTINE'S DAY
Florid.com.vn
VALENTINE'S DAY
Sản phẩm
VALENTINE'S DAY
Chính sách giao hàng
VALENTINE'S DAY
Bảo mật thông tin
VALENTINE'S DAY
Chính sách bán hàng
VALENTINE'S DAY
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved