BÌNH HOA TƯƠI (0)

MS 2306

Red O'Hara, hoa hồng đỏ, lan renred, thủy tiên, chuỗi ngọc, và một số lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

2302

Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, thủy tiên, green wicky, trachelium và một số lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2296

Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, lan renred, thủy tiên, green wicky và một số hoa lá khác thực hiện trên bình gốm.

Liên Hệ:

MS 2295

Miêu tả bình hoa MS 2295 gồm: Hoa hồng Christa, hoa hồng David, hoa hồng da, hoa hồng sen, cẩm chướng, hoa chuông, lan renred và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1852

Miêu tả bình hoa thả bình MS 1852 gồm: Hoa hồng sen, lá tùng nho.

Liên Hệ:

MS 1859

Miêu tả bình hoa MS 1859 gồm: Hoa hồng đỏ, lan renred, baby trắng và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1889

Miêu tả bình hoa MS 1889 gồm: Hoa hồng đỏ, nhím biển, thủy tiên, chuỗi ngọc đỏ và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1894

Miêu tả bình hoa MS 1894 gồm: Hoa hồng đỏ và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1896

Miêu tả bình hoa MS 1896 gồm: Hoa hồng đỏ, hồng môn, hoa cà rốt và một số hoa lá khác

Liên Hệ:

MS 1898

Miêu tả bình hoa MS 1898 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng sen, nhím biển, sống đời và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1904

Miêu tả bình hoa MS 1904 gồm: Thược dược, hoa hồng đỏ, hoa gạo và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1933

Miêu tả bình hoa MS 1933 gồm: Hoa hồng Beatrice, hoa hồng vàng, hoa hồng hột gà, thiên điều và một số hoa lác khác.

Liên Hệ:
BÌNH HOA TƯƠI
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
BÌNH HOA TƯƠI
0931281122
BÌNH HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÌNH HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÌNH HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved