BÌNH HOA TƯƠI (0)

MS 1935

Miêu tả bình hoa MS 1935 gồm: Hoa thủy tiên, cát tường nhật và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1946

Miêu tả bình hoa MS 1946 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng sen, hoa hồng tím, cát tường Nhật, baby trắng và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1973

Miêu tả bình hoa MS 1973 gồm: Hoa hồng hột gà, hoa hồng vàng, hoa lace, cúc tana và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1974

Miêu tả bình hoa MS 1975 gồm: Hoa hồng Juliet, hoa hồng hột gà, hoa hồng da, cát tường Nhật, baby trắng và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 1999

Miêu tả bình hoa MS 1999 gồm: Peony Red Charm, Pink Sarah Bernhardt Peony, hoa hồng da, hoa hồng tỉ muội, cát tường Nhật và một số hoa lá khác

Liên Hệ:

MS 2006

Miêu tả bình hoa MS 2006 gồm: Hoa hồng hột gà, hoa hướng dương, green wicky và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 2091

Miêu tả bình hoa MS 2091 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, cẩm chướng, starflower và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2124

Miêu tả bình hoa MS 2124 gồm: Thược dược đỏ, lan renred, hoa hồng đỏ, baby trắng và một số lá khác

Liên Hệ:

MS 2125

Miêu tả bình hoa MS 2125 gồm: Hoa hồng hột gà, hoa lace, hoa echinops, thủy tiên và một số lá khác.

Liên Hệ:

MS 1839

Miêu tả bình hoa MS 1839 gồm: Hoa hồng da, hoa hồng sen, hoa chuông, sống đời, cẩm chướng, sen đá và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2136

Miêu tả bình hoa MS 2136 gồm: Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ cờ, nhím biển, thiên điểu, hoa lace, thủy tiên, cúc tana và một số hoa lá khác.

Liên Hệ:

MS 2150

Miêu tả bình hoa MS 2150 gồm: Cúc tua, hoa hồng da, hoa chuông, cẩm chướng, hoa lace và một số hoa lá khác

Liên Hệ:
BÌNH HOA TƯƠI
783 Phan Văn Trị - P7 - Gò Vấp
BÌNH HOA TƯƠI
0931281122
BÌNH HOA TƯƠI
floridday@gmail.com
BÌNH HOA TƯƠI
Florid.com.vn
BÌNH HOA TƯƠI
Sản phẩm
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách giao hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Bảo mật thông tin
BÌNH HOA TƯƠI
Chính sách bán hàng
BÌNH HOA TƯƠI
Hình thức thanh toán
Copyright © 1993 Lapdi. All rights reseverved